In vrijheid jezelf kunnen en durven zijn!

Stichting 'het huis onder de regenboog' is speciaal opgezet als steunpunt voor iedereen met vragen op het gebied van gender, diversiteit en inclusiviteit.

 

Vraagbaak

Bij ons kun je terecht met vragen op het gebied van (gender)identiteit.

Maar ook met hele praktische vragen zoals: waar kan ik een binder kopen, waar kan ik IPL-behandelingen laten doen, , waar kan ik het beste heen voor psychologische hulp, wat wordt er vergoed door mijn zorgverzekeraar, hoe kan ik mijn partner vertellen dat ik trans ben?

Gesprekken

Bij ons kun je ook terecht om samen middels gesprekken (desgewenst tijdens een boswandeling) te ontdekken wie je nu echt bent en wie je wilt zijn.

 

 

Geschiedenis  Stichting HET HUIS ONDER DE REGENBOOG

Bijna een jaar geleden sierde een grote Regenboog de bovengevel van het pand op de Mierloseweg 43 te Helmond. De Regenboog als symbool van vrijheid voor íedereen. Hiermee is de landelijke pers gehaald. Helaas werd de Regenboog als exces aangemerkt en diende verwijderd te worden. Hierop is er een petitie gestart waarop veel steunbetuigingen volgden. Na intensieve gesprekken met de gemeente is uiteindelijk besloten dat een deel van de Regenboog mocht blijven op de gevel.  

Werkgroep

Na de Regenboog-commotie dienden zich enkele Helmonders aan, die zelf ook ooit worstelden met hun gender maar inmiddels een transitie goed doorlopen hebben, en volkomen tevreden zijn.

In de zomer 2022 is  hieruit een werkgroep gevormd met als doel te komen tot een stichting.

Subsidie

Weer volgen gesprekken met de gemeente met als resultaat dat eind 2022 er een startsubsidie wordt toegekend. Stichting HET HUIS ONDER DE REGENBOOG is hiermee een feit!

De stichting kent geen winstoogmerk.