Activiteiten:

* OPEN SALON: iedere zaterdagmiddag van 14 - 17 uur: vrije inloop voor een praatje, advies of zó maar!

* MUZIEKAVOND: iedere vrijdagavond van 19 - 22 uur: muziek maken: jammen! Instrumenten aanwezig (eigen instrument kán)

* LEESCLUB: eerste dinsdagavond van de maand: samen lezen en bespreken we een boek met als thema LGHBITQ+